Redhats in the Sunset                 Dordrecht Introducte Agenda Weblog Fotopagina Pers Nieuwsbrief Links Gastenboek E-mail
Camara's meer geweld en overlast op station 
terwijl dat in de rest van de stad afnam. Ook het  aantal geweldsdelicten steeg licht. Het aantal  gevallen van zakkenrollen en fietsdiefstallen daalde  daaren-tegen, net als in de rest van Dordrecht, wel  fors. Hoewel het effect van de camara's gering lijkt,  heeft het Dordtse college van burgermeester en  wethouders be-sloten twee jaar door te gaan met het  camera-toezicht. Het project is onderdeel van de  aanpak van de veiligheid op alle Dordtse stations,  waar-voor de gemeente op 31 mei met partijen als  NS, politie, justitie en busmaatschappijen een  Lokaal Veiligheids Arrangement ondertekent.  Tussen juni 2003 en juni 2004 telde de politie 353  incidenten op het Centraal Station. In het eerste jaar  van het camera-toezicht 352. Volgens de politie  ontstaan delicten en openlijk geweld in een  opwelling en laten de daders zich niet  
tegenhouden door de aanwezigheid van camera's.  De preventieve werking is in dit soort gevallen  minimaal. Na de invoering van de camera's is het  veiligheidsgevoel van treinreizigers wel toege-  nomen, zo blijkt Het aantal reizigers dat zich  overdag veilig voelt, steeg van 81,3 naar 85,5  procent, het aantal dat zich 's avonds veilig voelt van  35 naar 44,5 procent. sinds eind 2004 's avonds na  19.00 zijn afgesloten voor mensen zonder kaartje.  Bij het oplossen van misdrijven spelen de camera's  nauwelijks een rol. De meldkamer van de afdeling  Toezicht belde 95 keer de politie, waarna er  zeventien keer iemand werd aangehouden. Slechts  drie keer bleken de filmbeelden nuttige informatie te  leveren voor een politie-onderzoek. Over twee jaar  bekijkt de gemeente het nut van het cameratoezicht  opnieuw  
Dordrecht woensdag 23 mei 2006
Red Hats in the Sunset willen niets anders dan plezier maken
Ingrid de Groot Dordrecht
Ze willen samen genieten van het leven en de  middelbare leeftijd met open armen ver-  welkomen. Dordrecht heeft sinds kort een eigen  afdeling (chapter) van de Red Hat Society voor  dames van vijftig plus met geen enkel ander doel  dan plezier maken.   Het is een uit Amerika overgewaaide organisatie  waarbij wereldwijd al meer dan een miljoen leden  zijn aangesloten. In Nederland zijn inmiddels 36  afdelingen. De dames hebben zichzelf een  adelijke titel toegeëigend. Ze maken uitstapjes en  dragen daarbij een rode hoed en een paars  kledingstuk voor een beetje glitter & glamour."Ik  las erover en eigenlijk werd ik er gelijk door  gegrepen" zegt de Dordtse oprichtster Didi Kane  (55 jaar).   De Red Hat Society werd in Amerika opgericht  door Sue Ellen Cooper die besloot om de  middelbare leeftijd te begroeten met elan en  humor. " Ze gaf haar beste vriendin een rood  hoedje en het ingelijste gedicht van Jenny  Joseph en zie daar de basis van de Red Hats." De 935 afdelingen hebben allemaal een eigen  naam, zoals de Chikadee Roses, the Chatty  Chicks, de Amazing Red Hatters en, uit  Dordrecht: The Redhats in the Sunset.
Red Hats in de sunset: Elan en Humor De Dordtse chapter telt inmiddels twaalf enthou-  siaste dames uit de hele regio en kan nog tot 25  leden "Vrouwen boven de vijftig zijn van de  sandwich-generatie, de babyboomers. Ze hebben  altijd gezorgd. Nù willen we plezier hebben. Je  krijgt er een vriendinnengroep die je overal bij kan  helpen "Zorg als vrouw van 50-plus dat je een  goed netwerk opbouwt, is de boodschap die Didi  Kane aan iedereen wil meegeven. www.sunsetladies.nl